"Cái lổ làm khổ thằng nhỏ"

"Cái lổ làm khổ thằng nhỏ"
Admin 04/09/2020 11:36:15

Nghề Food Stylist đôi khi cũng khổ, phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng dù là cái nhỏ hay cái to...

Food Stylist

"Cái lổ làm khổ thằng nhỏ" 

Food Stylist là một nghề không thể thiếu khi chụp hình món ăn. Họ là người đa tài chẳng những biết nấu ăn mà còn trang trí đẹp. Tuy nhiên trong công việc đôi lúc họ cũng gặp những tình huống khó đở như video clip, phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng dù là cái nhỏ hay cái to. Nhưng thành quả cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng cũng chính là sự sung sướng của mình.